Home Skrjabin Genootschap
Verhaal van twee leden ·
Aankondiging concerten ·
Concertverslagen ·
Componist Rolf Knap ·
Skrjabin Bulletin ·
Selectie van artikelen uit het bulletin ·
Bestuur ·
Interessante links ·
Partituren Skrjabin ·
Print deze pagina

:: Europees Skrjabin Genootschap

2022 Skrjabins 150e geboortejaar: Groot Festival in Amsterdam
downloadConcept-planning 2022 ESG.pdf

Open the Pdf-attachment to read our concept planning in English.

The charcoal drawing alongside, was made by Leonid Pasternak. His son, Boris Pasternak was a former student of Skryabin. Boris has composed a number of preludes under the direction of Skryabin, but unfortunately he stopped that profession because he had no absolute hearing. Skryabin thought that was an absurd decision. After that he became a poet and later on the author of the world-famous book Dr. Zjivago. In that novel Skryabin also plays a role, but under a different name.

International Festival &“Great teachers” 2016
downloadInternational-Festival-Great-teachers-2016.pdf

THE SECOND INTERNATIONAL PIANO COMPETITION „SCRIABIN AND RACHMANINOFF” IN BULGARIA and THE FIFTH FESTIVAL GREAT TEACHERS 2016
Open the Pdf-file for all information.

Symposium and Festival at St. Petersburg on October 2015, 28, 29 & 30.
downloadSymposium & Festival 2015.pdf

You will find the last, necessary information about our Symposium and Festival in the Pdf-file!

Nederlandse spelling en uitspraak Aleksandr Skrjabin
downloadScriabin, Scriabine, Skriabin of Skrjabin.pdf

Aleksandr Skrjabin;
Uitspraak: aa·lek·san·dr skrjaa·bien
(Moskou, 6 januari 1872 - aldaar, 27 april 1915) was een Russische componist en pianist. Volgens de destijds geldende Russische tijdrekening werd hij geboren op Eerste Kerstdag (25 december) van het jaar 1871 en stierf hij met Pasen (14 april) van 1915.

Het Skrjabin Genootschap :: Introductie
downloadPolicy leaflet ESS (3a).pdf

De Russische componist Aleksandr Skrjabin (1872-1915) heeft tijdens zijn leven voornamelijk bekendheid verworven als geniaal pianist/vertolker van eigen werken en als opmerkelijk uitvinder van het zogenaamde lichtorgel of kleurenklavier.
Zijn voortijdige dood is er de oorzaak van dat het leeuwendeel van zijn composities aan de piano is gewijd. De vroege werken in Skrjabins oeuvre staan nog onder invloed van Chopin, maar gaandeweg ontwikkelde het zich in een zeer eigenzinnige richting, een intuïtief idioom dat zowel op de Tweede Weense School (Berg, Schönberg, Webern) alsook op latere richtingen (Ligeti, Messiaen, Stockhausen) anticipeerde. Deze combinatie maakte Skrjabin tot een van de vooruitstrevendste Europese componisten ten tijde van de twintigste eeuwwisseling. Zijn werkenlijst omvat zo'n 74 opusnummers, waaronder 7 orkestrale werken.

In het Europese Jaar van de Muziek, 1985, is de muziekvereniging het Skrjabin Genootschap in Amsterdam opgericht op 6 januari, de 113e geboortedag van Aleksandr Skrjabin. Zij werd ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam (nr 40535334) en heeft de volgende doelstellingen:

- Het oeuvre van de Russische componist Aleksandr Nikolajevitsj Skrjabin (06-01-1872 - 27-04-1915) een grotere bekendheid te geven, alsmede de aandacht te verbreden voor de culturele achtergronden, plaats en tijd waarin hij leefde en werkte.
- Zij tracht dit doel te bereiken door het organiseren van lezingen, voordrachten en concerten, het verzorgen van een bulletin en het bevorderen van studies over Skrjabin en zijn tijd.

Het initiatief om te komen tot de oprichting van dit genootschap ontstond in september 1984, in de kring van bestuurders van de Stichting Muziekcentrum Oosterleek (SMO), ten huize van de SMO-Kunstuitgeverij te Amsterdam. Het was de bedoeling met de productie en uitgave van het Skrjabin Bulletin een formatieplaats te scheppen, waarmee tevens de organisatie van concerten, lezingen en eventueel een festival rondom Skrjabin (en zijn lichtklavier) kon worden aangevat. Anderzijds betekende het initiatief ook een extra bijdrage aan het culturele leven.

In het jaar 2005 bestond het Skrjabin Genootschap al weer 20 jaar! Een continue stormachtige periode met vele ups en downs. In dit tijdvak bleken enkele opvolgende bestuursleden niet echt competent te zijn, waardoor geprocedeerd moest worden en de andere keer liet de Rijksoverheid het afweten (zie Pdf-RVS pleitnota 2004 op de pagina Bestuur) en vice versa. Tegen een steeds intensiever lichtend scherm van systematische verarming werd in 2004/’05 de financiële tegenwind door verschillende verhuizingen in hevige mate voelbaar. Daardoor hebben wij onze postbus in Venhuizen moeten opzeggen en konden we onze briefpostlijst niet meer behartigen. Evenmin was het in 2005 mogelijk de alom gewaardeerde voorjaars- en najaarsbijeenkomst te organiseren, nota bene ons lustrumjaar! Zelfs voor het opstellen van een statuur voor de oprichting van het Europees Skrjabin Genootschap waren onze budgeten (eigen geld) te beperkt geworden. Wel hebben we een postbusadres in Amsterdam kunnen vinden, voor de statutaire vestiging van de nieuwe stichting het Europees Skrjabin Genootschap (i.o.).

Wat in 2006 heel goed liep was onze website, die gehuisvest is bij het Componisten Net. Dankzij Erik Hoogenboom van genoemd net konden wij constateren dat de Componisten.Net-website tot de best (internationaal) bezochte websites op het gebied van Kunst & Cultuur (Muziek) in Nederland behoort. Eén dag stonden wij volgens “NedStat” in de eerste 10 van de Top 1000 zelfs op nummer 2, om daarna te dalen tot 7 en vervolgens met uitschieters van bijna 1500 (23 oktober 2005: 1456) bezoekers per dag weer te klimmen naar 4 en 3, waar wij bijna structureel stonden in het afgelopen jaar. Langs deze weg willen wij alle medewerkers die vertalingen maakten en/of anderszins bijdragen aan ons onlinebulletin leverden hartelijk danken en graag betrekken in de eer!

In 2007 wilden wij nogmaals wijzen op het feit dat er twee of drie vacatures zijn in het in oprichting zijnde bestuur van de Stichting Europees Skrjabin Genootschap. Het Nederlandse genootschapsbestuur werkte meestal met werkgroepen die een doelopdracht uitvoeren, zoals de Werkgroep Skrjabin Bulletin en indertijd de Werkgroep Lichtklavier of de Werkgroep Skrjabin Festival (zie de pagina Bestuur). Thans, in de zomer van 2008 is er positief overleg ontstaan met een instantie in Brussel, voor de vestiging aldaar van het (Europese) Skrjabin Genootschap.

Inmiddels in november 2008 heeft dit overleg geresulteerd in een vergadering: open hieronder het Pdf-bestand "Skrjabin te Brussel Pdf". Er wordt sindsdien in Brussel gewerkt aan de oprichting van een stichting en tevens aan een meestercursus en recital over Skrjabins piano-oeuvre, door een Russische meesterpianist (Evgeni Mikhailov). Zie voor berichtgeving over de voortgang van e.e.a. onze webpagina Bestuur.

Naschrift:
Wegens omstandigheden in België kon de stichting Europees Skrjabin Genootschap daar niet worden opgericht. Derhalve is besloten om toch in Nederland tot oprichting over te gaan. En zo is geschied!

Op 17-12-2012 is deze stichting bij de notaris officieel in het leven geroepen.
De activiteiten van het Europees Skrjabin Genootschap vonden hun aanvang op de 6e januari van 2013, het bilaterale Nederland-Ruslandjaar en de 141e geboortedag van de Russische componist Aleksandr Skrjabin. Toen waren wij gevestigd bij en werkten wij samen met het Amsterdamse museum Geelvinck Hinlopen Huis.
Op zondag 28 april 2013 werd daar in een voormiddag een eerste plenaire bestuursvergadering gehouden, in aanwezigheid van de Directeur van het Skrjabin Museum uit Moskou, Alexandr Lazarev, diens echtgenote en zijn PR-directeur, de pianist Pavel Shatskiy.


Postscript:
Because conditions in Belgium, the founding European Scriabin Society could not be established there. Therefore it was decided to do the establishing in the Netherlands. And so it was done!

On 17.12.2012 is this foundation officially created, at the notary. The activities of the European Skryabin Society did find their start on the 6-th of January 2013, the Netherlands-Russia bilateral Year and, the 141st birthday of the Russian composer Alexander Skryabin.

On Sunday April 28th 2013 there was the first board meeting, be held at 13:30 h, in the presence of the Director of the Scriabin Museum in Moscow, Alexandr Lazarev, his wife and his PR director, pianist Pavel Shatskiy.

Overigens, in 2015 vierden wij ons zesde lustrum (30 jaar), met een fabelachtig pianorecital door Evegeni Mikhailove, die geheel belangloos voor ons uit Kazan Naar Amsterdam reisde om in het kader van Skrjabins 100e sterfjaar voor ons te concerteren! Daarna organiseerden wij, dankzij onze voorzitter Elvira Okuneva (Fatykhova) rond het 100e sterfjaar van Skrjabin een groot internationaal Symposium met een klein Festival in St Petersburg, ten huize van de Aleksandr Herzen Universiteit (zie ook hierboven op deze pagina).

Op 5 april 2017 is er jammergenoeg geen einde gekomen aan de bestuursopvolging perikelen. Er zit nu een onvolledig bestuur dat bestaat uit:

Elvira van Domburg - Okuneva (voorheen Fatykhova)
voorzitter,
Rolf Knap vicevoorzitter en ad-interim
secretaris/penningmeester (=vacature)
Gerbrand Lampe, vicesecretaris.

Heeft u interesse in onze vacature:
E-mail: SkrjabinGenootschap@rolfk.dds.nl
Postal address:
Rolf KNAP, governor European Skryabin Society,
Minnewei 1H
1679 GW Midwoud
The Netherlands
Phone: 0031(0)201922

Midwoud, 06-01-2018

De Stichting Europees Skrjabin Genootschap
downloadBrief-Russisch Europees Skrjabin Genootschap.pdf

Op 17-12-2012 is deze stichting bij de notaris officieel in het leven geroepen.
De activiteiten van het Europees Skrjabin Genootschap vonden hun aanvang op de 6e januari van 2013, het bilaterale Nederland-Ruslandjaar en de 141e geboortedag van de Russische componist Aleksandr Skrjabin. Daarbij werkten wij samen met het Amsterdamse museum Geelvinck Hinlopen Huis.
On 17.12.2012 is this foundation officially created, at the notary. The activities of the European Skryabin Society did find their start on the 6-th of January 2013, the Netherlands-Russia bilateral Year and the 141st birthday of the Russian composer Alexander Skryabin

Open the Pdf-file to read the concept of the mailing in Russian language, to our connections in Europe, in the year 2013.

The establishment of the European Skryabin Society
downloadBrief-Engels Europees Skrjabin Genootschap.pdf

At the one hunderd and fortieth one birthday of Alexander Nikolayevich Skryabin (January 6, 2013) the establishment of the European Skryabin Society will be a fact!
Open the Pdf-file to read the concept of the mailing, to our connections in Europe, in 2013.
The first piano solist who will play for the European Skryabin Society, on April the 28th 2013, is Maurice van Schoonhoven (photo). [Foto: Menno M. Knap, 28-4-2013]
Kijk ook bij de pagina Concertverslagen!

Vitaly Margulis met opname van 3e Sonate van Skrjabin
downloadSkrjabin Genootschap _ componisten.net link.pdf

Open het Pdf-bestand om te luisteren!
Voor meer informatie zie de pagina Interessante links.

Aleksandr Skrjabin en het Concertgebouw in 1912
De Amsterdamse muziekhistoricus en voormalig lid van het Concertgebouw Orkest Johan Giskes stuitte enige tijd geleden in het Gemeentearchief van Amsterdam op bijgaande brief van A.N. Skrjabin, in zijn eigen handschrift!

The Amsterdam music historian and former member of the Concertgebouw Orchestra Johan Giskes, found some time ago at the Amsterdam Municipal Archives, this accompanying letter of A.N. Scriabin, in his own handwriting!

Muziekblog van Olga de Kort de dato 6 januari 2012
http://russischemuziekinnederland.wordpress.com/2012/01/06/aleksandrskrjabin/

140 jaar Aleksandr Nikolajevitsj Skrjabin
downloadMoscow hosts Scriabin Year events.pdf

In Moskou vindt thans i.v.m. de 140ste geboortedag van Skrjabin een Prometheus Festival plaats. Open de Pdf-link voor meer informatie!

Vertraging bij verhuizing naar Brussel
downloadBestuurlijke stand van zaken na 2011.pdf

Open het Pdf-bestand voor de laatste informatie.

Jan Landkroon: "Skrjabin op gitaar"
downloadSkrjabin Trois Morceaux opus 45 nr 1.pdf

In het Skrjabin Bulletin jaargang 7 nr 1 uit mei 1991 treft u in de hartpagina's een gitaarbewerking aan van Skrjabins "Trois Morceaux" opus 45 nr 1 (Feuillet d'Album) uit 1904, van de hand van Jan Landkroon (geb. 1942). Hij studeerde klassiek gitaar aan het conservatorium te Amsterdam, bij Gerard Gest. Als gitaarsolist trad hij regelmatig naar buiten, ook met eigen composities en bewerkingen van pianomuziek van Skrjabin. Voor het Skrjabin Genootschap verzorgde hij het voorjaarsrecital van mei 1988, ten huize van Gaudeamus te Amsterdam, waar hij o.m. zijn bewerkingen van Skrjabin met groot succes ten gehore bracht. De inmiddels 72 jarige Jan Landkroon heeft zo'n twaalftal Poèmes en Préludes zeer bekwaam voor gitaar geïnstrumenteerd. Aanstaande 4 januari 2015 zal hij dit twaalftal ten huize van het Geelvinck Hinlopen Museum ten gehore brengen, in het kader van de herdenking van Skrjabins 100-jarige sterfjaar.

Nikolai Zverev en zijn pupillen
Alexander Skryabin (second from left) and Sergei Rakhmaninov (fourth from right) with Nikolai Zverev (center), their music teacher, at the Moscow Conseratory.

Russian, English, French, Italian and German languages
downloadAlexander Skryabin.pdf

Welcome! This is our Dutch 'Introduction Page', see above.
As an European Skryabin Society (o.s.) we published many original and translated page´s, mostly in PDF-file´s. So please take a look inside and start at the pages 'Skrjabin Bulletin' and 'Bestuur'. For listening to Skryabin click on 'Interessante links'.

Scriabin, revolution in music
downloadScriabin, revolution in music.pdf

On page 122, in 'THE STORY OF MUSIC IN CARTOON' - From pre-history to the present, by Bernard Dyries and Denys Lemery, published in 1983 by Macdonald & Co Ltd. London, Sydney (ISBN 0 356 09409 X) - You'll find Skryabin. Please open the Pdf-file named 'Scriabin, revolution in music'.

Bladmuziek van Skrjabin
downloadSkrjabin prelude op. 2 nr 2.pdf

Arthur Eaglefield Hull about Prelude opus 2 nr. 2:
"A sweet little miniature."
For printing, open pdf and click on the printer. Look for Page Scaling and use: Fit to Printer Margins.
Please take also a look at our page 'Partituren Skrjabin', where you can download the complete etudes!

"Voorbereidende Handeling" van Skrjabin/Nemtin
downloadNNO Toelichting LAction Prealable.pdf

Uit een mail van 27 april 2005 (90e sterfdag van Skrjabin) van de hand van Maarten Brandt bleek dat in mei 2006 het Noord Nederlands Orkest, met pianist Austbö en sopraan Narucki o.l.v. dirigent Tabachnik, bovengenoemd driedelig werk gaat spelen.
Zie de inleiding op dit prachtige project in het PDF-bestand, dat hier met welwillende toestemming van het NNO en van de auteur Maarten Brandt is geplaatst.
Op 23 en 24 mei 2006 voerde het Noord Nederlands Orkest dit interessante werk schitterend uit, respectievelijk in Leeuwarden en Groningen.
Bijgaande schets is een ontwerptekening van Skrjabin, van een nieuw te bouwen bolvormige concertzaal in India. Daar zou L'Acte Préalable als ouverture voor het Mysterium gaan klinken. Jammergenoeg is dit gebouw door het voortijdige sterven van onze komponist nooit gebouwd. Later heeft Karlheinz Stockhausen iets dergelijks laten bouwen, in 1970 bij de World Expo in Osaka, Japan. Het werd een soort elektronische studio, genaamd "Spherical Concert Hall"

Klik hier voor de Skrjabin-pagina bij Componisten.Net

Portretten van de hand van een donateur/lid van het eerste uur
Deze nieuwe portrettekening van Ed Frederiks ontvingen wij van hem bij de vergadering, na afloop van onze voorjaarsbijeenkomst van 2004. Wij zijn hier heel gelukkig mee!
Ook het portret op het vooromslag van het Skrjabin Bulletin (en van ons briefpapier) is van de hand van Ed Frederiks.
De eerste publicatie daarvan was bij de oprichting van het genootschap, begin 1985, het Europese Jaar van de Muziek.
Kijk s.v.p. ook op de pagina 'Selectie van artikelen uit het bulletin' naar een pentekening door Ed Frederiks, van ons erelid de pianist en componist Hugo van Dalen.

Een korte biografie van Skrjabin (Engelstalig)
downloadBiography.pdf

Open the Pdf-biography

 beheerder(s) van deze pagina: Rolf Knap