Home Skrjabin Genootschap
Verhaal van twee leden ·
Aankondiging concerten ·
Concertverslagen ·
Componist Rolf Knap ·
Skrjabin Bulletin ·
Selectie van artikelen uit het bulletin ·
Bestuur ·
Interessante links ·
Partituren Skrjabin ·
Print deze pagina

:: Componist Rolf Knap

downloadAanhangsel aan het Curriculum.pdf

Russische vertaling: Elizabeta Kouptchinskaia
downloadRolf.Knap_CV (russich).pdf

Componist-musicus, genoot zijn vakopleiding bij de Conservatoriumafdeling van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst in Haarlem en in Amsterdam aan het Amsterdams Conservatorium. Studeerde onder anderen bij Haakon Stotijn en Cees van der Kraan (hobo), Jo Vincent (ensembleklas), Charles van der Heijden en Lo Vincent (piano) en bij Karel Mengelberg (compositie, directie). Later studeerde hij enige tijd sonologie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht o.a. bij Stan Tempelaars.
Woonde eerst in Amsterdam (Betondorp en later in de Jordaan en oud West). Sinds 1975 woonde hij in Westfriesland en sinds 2014 in Het Gooi, te Laren, in het Rosa Spier Huis. Vanaf 1960 werkte hij als freelance hoboďst (hobo, oboe d'amore en oboe da caccia) en ook als dirigent in de amateur- en studentenmuzieksector. Daarnaast werkte hij in het muziekonderwijs als pianoleraar, blokfluitdocent en later als hoofd- en bijvakdocent hobo. Was medeoprichter van een muziekschool (Stichting Stedelijke Muziekschool Wageningen e.o.), een kamerorkest (Haarlems Kamerorkest), een elektro-instrumentale multidisciplinaire improvisatiegroep (STEIM-Projectgroep-8), een muziekvereniging (Skrjabin Genootschap) en van een stichting om in onbruik geraakte dorpskerkjes muzikaal te herbestemmen tot componistenateliers (Stichting Muziekcentrum Oosterleek, 1975).
In 1972 won hij - samen met Willem Frederik Bon - een gedeelde eerste prijs voor compositie, van de toenmalige Jeugd- en Muziek Componistenstudio. Werkte in opdracht aan het toonzetten van gedichten van Nico Verhoeven (Bezige Bij). Maakte samen met de componist Simeon ten Holt studiereizen naar Frankrijk (Symposium GMEB-studio) en Engeland (Audio Enginering Society-conventie). Publiceerde naast composities (bij DoNeMus en de SMO-Kunstuitgeverij) en in 1988 vanuit het SMO-Platform voor Muziek- en Muziekonderwijsbeleid, een vlugschrift onder de titel "Notities over Zaalacoustiek", waarin oplossingen worden aangedragen voor geluidsproblemen in concertaccommodaties, veroorzaakt door het wijdverbreide betonbouwen. (Zie Pdf-file onder zijn curriculum “In English” op z’n webpagina.)
Was in 1985, het Europese Jaar van de Muziek, een van de eerste initiatiefnemers tot de oprichting van het Skrjabin Genootschap. Dankzij zijn niet aflatende enthousiasme werd in 1992 een Skrjabin Festival georganiseerd, met een week lang concertuitvoeringen en meestercursussen door internationaal vermaarde Skrjabin-specialisten, te Utrecht in de Fentener van Vlissingen-zaal en een succesvol slotconcert in het Concertgebouw te Amsterdam.
Sinds 2000 werkt hij in het SMO-bestuur aan de internationalisering van het Skrjabin Genootschap, waarbij het in 2013, het Nederland-Rusland jaar is omgebouwd naar de Stichting Europees Skrjabin Genootschap. Verder is hij nog beperkt actief als componist maar nog wel als creatief producent van een filmoperaproject over Ferdinand Domela Nieuwenhuis ("Us Ferlosser", een SMO-project) in het Nederlandse interbellum. Zie ook: http://www.fdnmuseum.nl
Jammer genoeg is de voortgang van zijn projecten, zowel het componistenatelierproject, het toonzetten van de gedichtencycli van Nico Verhoeven en het componeren van andere composities als ook het filmoperaproject over Ferdinand Domela Nieuwenhuis, door allerlei politiek/juridisch geharrewar uiteindelijk in de zomer van 1982 stil komen te liggen, om niet te zeggen 'plat gebombardeerd', als gevolg van discriminatie op politieke gronden en daaruit ook nog volgend de fraude en het diefstal ten aanzien van al zijn werkmateriaal, door de v.m. Gemeente Venhuizen (thans Gemeente Drechterland), zijn toenmalige gemeente van inwoning. Daarover loopt nu nog steeds een bodemprocedure, waarbij de advocaat van de betrokken stichting het stuitingexploot inzake verjaring weigerde af te geven, waardoor hij faciliterend voor deze anticommunistische gemeente Venhuizen te werk ging i.p.v. procederend tegen die gemeente.
Zijn 1982 frauduleus ontstolen werkmateriaal bestond uit zijn componistenatelier met audio-equipment, muziekinstrumenten w.o. zijn vleugelpiano, 3 hobo’s (hobo, oboe d'amore en althobo da caccia) en tevens zijn viool en cornet á piston. Maar ook zijn al zijn bladmuziek, partituren, muziek vakliteratuur, beroepskleding en ander lijfgoed, tapes, grammofoonplaten etc. etc. werd hem door genoemde gemeente ontstolen. Te veel om op te noemen. Zijn behuizing (muziekatelier) werd "gepulst" (leeggehaald). Een buurman/vriend, Ad Woudenberg zag nog kans zijn Raleigh Royale fiets voor roof te behoeden.
Dergelijk frauduleus overheidsgedrag (zie ’40-’45 inzake woningen van joden, die door razzia’s waren verlaten) komt ontegenzeggelijk neer op een “Berufsverbot”! Zie pdf-file Aanhangsel aan het curriculum, hier boven.
Om als componist/musicus toch betrokken te kunnen blijven bij het internationale muziekleven, heeft hij in 1985 (het Europese Jaar van de Muziek) met de jazzpianist Wim de Vries het (succesvolle) Skrjabin Genootschap opgericht.
Verder publiceerde hij zowel op zijn website onder de titel “Faseovergangen van geluid naar gehoor” zijn litteratuuronderzoek op het gebied van de geluidsfysica en de audiofysiologie; scroll down om het te lezen, printen of op te slaan. Ook heeft hij op latere leeftijd (+/- 70 jr) gedegen opleidingen gevolgd om bevoegd medisch-fitness instructeur te worden. Jammergenoeg bleek het op zijn leeftijd niet mogelijk om daarmee betaald werk te vinden.

Zie ook:
www.medisch-fitness.com
&
www.rolf-knap-fitnesstrainer.nl

In English
downloadAprčs l'accord d''Alexandre Sciabine.pdf

Rolf KNAP, born in Amsterdam, October 17th 1937
Dutch nationality
Adress: c/o SMO
Minnewei 1 H
1679 GW Midwoud
The Netherlands

Studies:
Professional training at the Conservatory of the Musical Society for the Furtherance of the Art of Music in Haarlem and at the Amsterdam Conservatory, with Haakon Stotijn and Cees van der Kraan (oboe, oboe d'amore, oboe da caccia), with Jo Vincent (ensemble). Theory of music, instrumentation, conduction and composition with Karel Mengelberg. Piano with Charles van der Heijden and Lo Vincent. Courses in sonology and in electronic music at the Laboratory of Sonology of the Utrecht University and in electro-instrumental music at the Amsterdam STEIM-Studio.

Career:
Free-lance oboist, major stage and studio work. Teacher at several Schools of Music and a Conservatory. Co-founder Wageningen Music School. Conductor and choir master in amateur music sector. Originator and conductor Haarlem Chamber Orchestra and Project collective-8. First prize in Youth & Music - Competition for composers. Started a foundation for composers' rights, of which the aim is to create living and working accommodations for composers, in little old churches. Secretary of the trade panel composers of the Dutch Musicians Union (SMO/NTV). Co-originator of the Dutch Skryabin Society, established in the European Year of Music (1985).

Works:

Orchestration, of R.A. Schumann's 3 Romancen for oboe and piano to oboe and small orchestra (1121 2000 vl, vl, vla, vlc, db, 1961).
In Memoriam Ger Willems, for two orchestras, carpenter tools, declamation and electronics (1970).
Le Couple(t), for voice, piano and electronics (1971).
Dilemmaniana, for declamation, cello and electronics (1974).
Zelomaniana, for oboe and piano (1974).
Songs of deaf-mutes, for soprano, choir and symphonic orchestra (1974).
Harmonic reflections, for piano solo (1975-1989).
The modeller, for soprano and piano (1978).
Ode to Joyce, for flute solo (1981).
Cornologica, for French horn, violin, viola, violoncello and double bass (1981).

Publications:
- An argument for a social settlement for professional composers (1979).
- Labour throes and bad birth in building new Concert halls and Opera houses (1986).
- From Skryabin, a regular column in the Skryabin Bulletin of the Skryabin Society.
- A research rapport on the subjects of audio physiology and sound physics is in preparation.

- On compact disc, label: SMO - avant-garde productions: Rolf Knap, verbosonica project "Voor Chomsky na Chomsky in Egypteland" 1974, with a.o. NCRV-vocaal ensemble and Studio for Electro Intrumental Music. Listen to next YouTube-link:

http://www.youtube.com/watch?v=CZsWfaVCi3E

Notities over Zaalacoustiek door Rolf Knap
downloadNotities over zaalacoustiek.pdf

Notities over Zaalacoustiek door Rolf Knap, open en/of download het Pdf-bestand.

Rolf KNAP: Ideeën ten aanzien van het componistenatelier
downloadComponistenatelier-ideeen (1973).pdf

Op14 december 1973 te Amsterdam, maakte Rolf een korte samenvatting van de mogelijke functies van een componistenatelier, waarin componisten en musici kunnen samenwerken.
Open het Pdf-bestandje om kennis te maken met die ideeën.

Faseovergangen van geluid naar gehoor
downloadFaseovergangen van geluid naar gehoor.pdf

Mijn literatuur onderzoek naar de geluidsfysica geluidsperceptie.

Harmonische Reflecties, voor piano-solo
downloadHarmonische Reflecties.pdf

In de Pdf-bijlage treft u een viertal korte pianowerkjes van mijn hand aan met een toelichting.
U kunt e.e.a. gratis downloaden en/of printen. Véél genoegen ermee!

Cornologica (Kamermuziek)
downloadCornologica voor hoorn en str-4.pdf

Cornologica is een compositie voor hoorn-solo met viool, altviool, cello en contrabas. In vrije vorm, vrije tijdmaat en zich verbredend. Ik heb dit werk op een inspirerende plek in Oosterleek in 1981 gecomponeerd. Het is zo'n 8 minuten lang.

Rolf Knap 1981 Ode to Joyce per Flauto solo
downloadOde_to_Joyce_fluit_solo.pdf

Volgens zeggen: een "pareltje" van Rolf Knap. Een kort werkje voor fluitsolo.

Mijn memoires over het Skrjabin Genootschap
downloadSkrjabinMemoires 433-472-A5.pdf

Dit is een hoofdstuk uit mijn memoires, die onder de titel "BETONDORP-Gajus" uitgegeven zullen gaan worden.

Nog een woordje over mijn oud-hoboleerlingen
downloadBetondorp-gajus-633-644A5.pdf

Uit mijn memoires pg 633-644, het hoofdstuk over mijn oud-hoboleerlingen, zie bijgaand Pdf-bestandje hierboven.

Een programma met mijn leraar Karel Mengelberg
downloadSymfonieorkest Schubert (programma 1962).pdf

Links
componisten.pagina.nl
Vele links naar componisten en informatieve sites over componisten.

Syllabi Kompositie & Inleiding tot de Kompositie

HOGESCHOOL GENT Departement Muziek en Drama
dr.Godfried-Willem RAES

Second profession: Medical Fitness Instructor
http://www.rolf-knap-fitnesstrainer.nl

 beheerder(s) van deze pagina: Rolf Knap